Uzmanlık Alanlarımız

Census

Ölçeği önceden belirlenmiş, yöntemi “örnekleme” kuralları çerçevesinde tespit edilmiş ve ilgilenilen konuya göre, oluşturulan veri tabanından uzayı tahmin etmeye yönelik tarama yöntemidir.

İlgilenilen sektörün gelişimi, büyüme-daralma oranları ve sektöre ait sayısal gelişimin tahmin edilebilmesidir.

İlgilenilen sektöre ait üretici veya satış noktalarına ait sağlıklı güncel bir envanter oluşturabilmektir.

Census çalışmasında saha yöntemleri açısından Retail Center kullandığı ve geliştirdiği yöntemler 20 yıllık deneyimle oluşturulmuştur. Census ta görev alan süpervizör ve anketör görev tanımları Census çalışmalarına özel tanımlıdır.

 

Panel

Tüketici paneli, belirli bir nüfus büyüklüğünü temsil etmek üzere tasarlanmış sabit bir örneklem dahilinde tüketicilerin alışverişlerini sürekli olarak kaydeden ve raporlayan bir araştırma disiplinidir. İlgili konu başlığı için iş ortaklarımıza gerek panel kurulumu aşamasında gerek veri toplama aşamasında hizmet vermekteyiz.

 

Gizli Müşteri

Müşteri memnuniyeti müşterinin karşılaştığı fiziksel ortam ve personelin o anlık tutum ve davranışları ile yakından ilgilidir. Gizli müşteri çalışmaları, bir müşteri gözü ile karşılaşılan hizmet mekanının ve o alanda hizmet veren personelinin durumunun müşteriye davranışının tespit edilmesini sağlar. Bundan sonra da çalışanların ve mekanın nasıl geliştirileceği ve böylece daha yüksek standartlara nasıl ulaşılacağı öğrenilir.

Gizli Müşteriler;

  • Olayın yaşandığı an bilgiyi toplar
  • Özel bir göz değil, projenin içeriğine bağlı olarak gerçek müşteridir.
  • Özel bir zamanı değil, projede belirlenmiş olan ziyaret planına uygun davranır
  • Değerlendirmelerinde objektif
  • Gerçek müşteri kitlesinden seçildiği için deşifre olmaz

 

B2B

Şirketler arasındaki satış, tüketicilere satış yapanlara nazaran farklı pazarlama problemleri ile karşı karşıyadır.

Kurumsal müşterilerini araştırabilmek için ilgili şirketlerde karar veren esas kişilerin belirlenmesi, yoğun iş günlerinde bu seçimleri yapan kişilere ulaşıp müşterinin istediği yönde bilgi toplanması gerekmektedir. Bu nedenle özellikle bu alanda uzmanlaşmış nitelikli saha ekipleri ile yüz yüze görüşmeler sağlanmaktadır.